Syyskokouspöytäkirja liitteineen

on julkaistu tietopankin kokousmateriaaleissa.