Liiton uusitut säännöt vahvistettiin yhdistysrekisterissä

Liiton syyskokouksessa 24.10.2015 hyväksytyt muutetut toimintasäännöt on vahvistettu Patentti- ja rekisterihallituksen Yhdistysrekisteriin 5.4.2016, joten ne ovat nyt lainvoimaiset. Merkittävin muutos sisältyy toimintasääntöjen kohtaan 6 g., jonka mukaan ehdokkaat liiton hallitukseen, puheenjohtajaksi ja sihteeriksi on seurojen nimettävä ennakolta ja jätettävä liiton hallitukselle kirjallisesti tai sähköisesti (sähköpostitse) viimeistään 30 päivää ennen syyskokousta, missä ko. valinnat tehdään. Muutos on hyvä huomioida jo tämän vuoden syyskokousta silmälläpitäen.


Toimintasäännöt löydät valikosta SVNL/säännöt.