IPF:n sallittujen varusteiden luettelo päivitetty, astuu voimaan 1.1.2015 alkaen

Tiedoksi IPF:n päätös hyväksytyistä varusteista ym. vastaavista. Lue tästä. Kun klikkaat em. linkkiä, valitse kohta APPROVED LIST - VALID FROM 01.01.2015 ja klikkaa sitä. Luettelossa on listattu kaikki kansainvälisissä kilpailuissa käytettäviksi hyväksytyt varusteet. Kansainvälisissä kilpailuissa tulee 1.1.2015 alkaen nostaa vain kyseisessä luettelossa mainituilla varusteilla eikä muut asut ja varusteet ole sallittuja. Tätä luetteloa ja siinä tapahtuneita muutoksia selittää pääosin sponsorisopimukset, jotka IPF on tehnyt edistääkseen toimintaansa. Liiton hallitus käsittelee tätä asiaa kokouksessaan 30.11 ja tiedottaa käsittelystä kokouksen jälkeen. Samalla muistutetaan, että liitossa on otettu käyttöön ohje minimivaatimuksista kansallisissa kilpailuissa.