Mahdollisista virheistä pyydetään ottamaan sähköpostilla yhteys liiton sihteeriin.